EBook Dit is Mijn woord Alpha & Omega

Jezus van Nazareth heeft geen religie gesticht. Hij benoemde geen priesters en onderwees geen dogma’s, rituelen of culten.
Inicio chevron_right Libros, Música y Películas chevron_right Espiritual
local_offer Precio:
25 00 Naƒ
my_location Ubicación:
Todo el País
visibility Visto:
222 veces
person Responsable:
Editorial Gabriele
phone Teléfono:
WhatsApp +49 151 1883872
schedule Publicado el:
03 may 2024
thumb_up_alt Compartir:
 
 
photo Galería

Het evangelie van Jezus - De Christus-openbaring die inmiddels de ware christenen over de hele wereld kennen

Jezus van Nazareth heeft geen religie gesticht. Hij benoemde geen priesters en onderwees geen dogma’s, rituelen of culten. Hij bracht 2000 jaar geleden de waarheid uit het Koninkrijk van God: de leer van de Gods- en naastenliefde voor mens, natuur en dieren: de leer van vrijheid, vrede en eenheid. Hij sprak over de God van liefde, over de Vrije Geest – God in ons. Zijn naam en Zijn bevrijdende boodschap werden en worden tot op de dag van vandaag misbruikt door kerkelijke instellingen, toegeëigend en bedekt met dogma’s, priestercultus en bezweringen van verdoemenis.
Nu is de tijd gekomen: het noodlottige bedrog van de mensheid wordt aan de kaak gesteld en Zijn boodschap van liefde voor God en de naaste wordt bevrijd van de sluiers van de religieuze toe-eigening. Voortbouwend op het “Evangelie van Jezus”, een buiten de Bijbel bestaande evangelietekst, openbaarde Christus zelf de waarheid: de feiten over Zijn denken en leven als Jezus van Nazareth – door uitleg te geven, te corrigeren wat verkeerd werd geleerd en te verdiepen – middels Gabriële, de profetes en afgezante van God in onze tijd.
Het Eeuwige Woord, de Ene God, de Vrije Geest, spreekt door Gabriële zoals door alle profeten van God – Abraham, Mozes, Jesaja, Job, Elia, Jezus van Nazareth, de Christus Gods. In het machtige openbaringswerk “Dit is Mijn Woord – Alfa en Omega”, spreekt Christus door Gabriële, de profetes en afgezante van God, vanuit het Koninkrijk van God, over het verleden, het heden en de toekomst. In Zijn werk, dat een historisch werk is, spreekt Hij tot alle mensen om te verduidelijken wat Hij leerde als Jezus van Nazareth, hoe Zijn aardse leven verliep en toont Hij de verbanden met het grote verlossingswerk, dat zijn oorsprong heeft in Gods Koninkrijk.
Uit de inhoud:
Zin en doel van het leven op aarde
De vervalsing van de leer van Jezus van Nazareth in de afgelopen 2000 jaar
Voorwaarden voor de genezing van het fysieke lichaam
Jezus onderwijst over het huwelijk
De Bergrede
Over het wezen van God
God is niet toornig en straffend
De leer van de “eeuwige verdoemenis” is een bespotting van God
Strijd van de duisternis tegen Gods plan en Zijn rechtvaardige profeten
Jezus hield van de dieren en zette zich voor hen in
De mens schendt en vernietigt het leven op aarde
De wet van zaaien en oogsten is ook van toepassing op de schepping
Over dood, reïncarnatie en leven
Gelijkwaardigheid van man en vrouw
De ware betekenis van de verlossingsdaad van Jezus, de Christus
en nog veel meer.

https://gabriele-publishing.com/

comment Preguntas y Comentarios